Roewiggen uitgedroogd, molen stilgezet!

Zaterdag 27 augustus is de molen voortijdig stilgezet in verband met een technisch mankement wat resulteert in een fikse financiële tegenvaller. De zgn. roewiggen (waarmee de wieken vastgeslagen zitten in het kruis) zijn uitgedroogd en kunnen niet aangeslagen worden. Vandaar dat de molen om veiligheidsredenen niet kan draaien. Woensdag wordt dit gerepareerd 7 september worden de benodigde werkzaamheden uitgevoerd en naar alle waarschijnlijkheid zal de molen de zaterdag aansluitend weer draaien.