Zaterdag 9-12-2017: Molenaars Havekes Mölle blij verrast met oorkonde uit handen van burgemeester Jos Penninx

Vorige week werd bekend het molenaarsambacht bijgeschreven is op de lijst van immaterieel erfgoed. Dit ambacht is daarbij niet alleen het eerste maar ook het enige dat op deze lijst uit Nederland staat. Tezamen met bijvoorbeeld de tango uit Argentinië staat dit prachtig ambacht op de lijst.  In Nederland wordt dit ambacht nog door geen 50 mensen als beroep uitgevoerd maar gelukkig zijn er nog wel enkele honderden vrijwilligers die elke week de molens draaiend houden.

Het bestuur van de Havekes Mölle vond dat ze deze erkenning voor dit ambachtelijk vak niet onopgemerkt voorbij kon laten gaan en vond burgemeester Penninx van de gemeente Voorst bereid om op zaterdag 9 december beide molenaars Gerrit ten Hake en Erik Tijman een oorkonde van erkenning uit te reiken.


Wekelijk zorgen deze twee mannen ervoor dat de Havekes molle bij genoeg wind kan draaien hierbij worden ze ondersteund door twee ervaren vrijwilligers. Zonder deze mannen en zonder regelmatig onderhoud zou de Havekes Mölle wat mede door deze mannen verzorgd wordt er niet bij staan zoals dit nu het geval is. Het laatste inspectierapport van september bevestigd dan ook dat de onderhoudstoestand zonder meer goed genoemd kan worden. Het bestuur is dan ook zeer erkentelijk voor de inzet van al deze vrijwilligers.
Naast de inzet van beide molenaars is het bestuur van de Havekes Mölle ook bijzonder trots op de deskundigheid en vakkracht van beide molenaars. Niet alleen hebben de heren gezamenlijk meer dan 80 jaar ervaring maar daarnaast zijn zij ook nog bevoegd om molenaars in spé op te leiden. De Havekes Mölle fungeert daarbij als opleidingsmolen. Een opleiding die normaal gezien ongeveer 2 jaar duurt wordt afgerond door een examen waarbij de kandidaat laat zien dat hij of zij over de benodigde vakkennis beschikt om de molen te beheren. Vakkennis die je niet zo maar beheerst, je moet niet alleen op de hoogte zijn van de werking van alle onderdelen van de molen maar je moet daarnaast zeker wanneer er op de wind gedraaid wordt ook veel weten over het weer. Beide molenaars geven dan ook aan dat ze het weer voor de komende twee uur goed in kunnen schatten. Maar zelfs dan is de natuur onvoorspelbaar en kunnen omstandigheden vliegensvlug veranderen en is deskundig ingrijpennodig om alles weer in goede banen te leiden. Op de vraag van de burgemeester of ze aan het kraken en piepen van de molen kunnen horen hoe het ervoor staat wordt door beide heren eensgezind geantwoord dat kraken en piepen bij een molen die goed onderhouden is en dus ook bij de Havekes Molle niet voorkomt.
Beide molenaars hebben het molenaarsvirus in hun bloed zitten en gaan voorlopig nog even en zorgen ervoor dat dit ambacht ook voor de inwoners van Twello niet verloren gaat maar voor de toekomst realiseert het bestuur van de molen zich dat dit niet kan zonder nieuwe aanwas. Hierbij dus ook een oproep voor degenen dit zich aangetrokken voelen tot dit mooie en nu ook door de Unesco gewaardeerde ambacht. Kom op zaterdag eens kijken in de Havekes Mölle de molenaars geven graag tekst en uitleg en lijkt het wat dan natuurlijk de opleiding gevolgd worden tot molenaar.