Doneren

De Stichting Behoud Havekes Mölle heeft tot doel de monumentale molen in stand te houden. Niet alleen als gebouw maar ook als werkend industrieel erfgoed. De molen wordt in bedrijf gehouden door een aantal vrijwillige molenaars, die het behoud en het laten draaien van de molen als een hobby zien. Zij worden ANBIdaarbij ondersteund door een klein bestuur. Iedere zaterdag is de molen open voor publiek, zowel voor bezichtiging als voor het kopen van bij de molen passende producten. Financieel gezien heeft de molen inkomsten van donateurs, sponsoren, winkelverkopen en bezichtigingen en ontvangt het jaarlijks een provinciale subsidie. Vaste kosten, zoals verzekeringen, elektra, beveiliging en bank worden hieruit betaald. Onderhoudskosten worden voor een steeds kleiner deel gesubsidieerd. Uit eigen middelen betaalt de Stichting het ontbrekende deel. Het deel wat de stichting zelf moet betalen wordt  steeds groter. Het is een enorme uitdaging voor de stichting om de Molen in goede conditie te houden. Door deze ontwikkelingen ontkomt de stichting er helaas niet aan keuzes te maken en onderhoud te prioriteren of onderhoud uit te stellen, daarom onderstaande oproep.

doneer

Havekes Mölle zoekt donateurs. Alleen de wind kost niets…….

Doneer en help daarmee de molen draaiende te houden! De molenaars oefenen hun hobby kosteloos uit en voeren daarnaast zoveel mogelijk onderhoud zelf uit om de kosten laag te houden. Toch moet voor noodzakelijk groot onderhoud kennis en vakmanschap ingeschakeld worden. Deze kosten werden voor een groot deel gesubsidieerd en uit eigen middelen betaalde de Stichting het ontbrekende deel. Huidige veranderingen in subsidies betekenen dat de Stichting een aanzienlijk groter deel van de onderhoudskosten zelf moet bekostigen. Dit gaat de komende jaren uitsluitend lukken met de hulp van donateurs en sponsoren, daarom vragen wij u om een bijdrage.

Donaties
Wij zijn erg blij dat we van veel mensen jaarlijks een vast bedrag als donatie ontvangen alsmede de incidentele giften. Iedereen is vrij in het bepalen van frequentie en hoogte van het bedrag. Donateurs kunnen dit zelf regelen door middel van  (internet)bankieren.

Ons bankrekeningnummer is:
NL 74 RABO01110777 88
t.n.v. Stichting Behoud Havekes Mölle.

Het is ook mogelijk vaste donateur te worden. Print daarvoor onderstaande formulier uit, vul dit in en lever het in bij het secretariaat: Hietweideweg 41, 7391RA te Twello.

sponsors gezocht

 Uw organisatie associëren met een een prachtig monument? 

Tot voor kort werden de kosten van het onderhoud van Havekes Mölle voor een belangrijk deel gedekt uit bijdragen van Rijk, Provincie en de gemeente Voorst. Daarnaast werd een klein deel verkregen uit donaties van particulieren. Omdat de gemeenten fors moeten bezuinigen ziet de molenstichting zich echter geconfronteerd met mogelijke teruglopende gemeentelijke bijdragen.

Het bestuur van de Stichting zoekt naar middelen om het behoud van de molen voor nu en later veilig te stellen.

Wij bieden bedrijven de mogelijkheid om hun maatschappelijke betrokkenheid met het cultureel erfgoed Twello ook uit te drukken in een concreet gebaar in de vorm van een sponsorbijdrage aan de stichting.

Wij bieden sponsors verschillende mogelijkheden om de bedrijfsnaam te verbinden aan een sponsorschap. Zo is er een mogelijkheid tot naamsvermelding op onze nieuwe website maar ook aanvullende mogelijkheden zijn bespreekbaar.

De Stichting is door de belastingdienst als ANBI erkend, wat inhoudt dat uw gift mogelijk in aftrek kan komen in uw aangifte inkomstenbelasting. Wij zijn bovendien erkend als culturele instelling, wat sowieso betekent dat uw gift in de aangifte inkomstenbelasting met 25% wordt verhoogd. Hierdoor komt u mogelijk sneller aan de drempel welke geldt voor giftenaftrek.

Wij hopen met bovenstaande u voldoende info te hebben gegeven over de Stichting Behoud Havekes Mölle en hopen u als nieuwe donateur of sponsor te mogen begroeten. Neem a.u.b. contact op via onze contactpagina. 

Welkom op de website van Stichting behoud Havekes Mölle te Twello gemeente Voorst