Nieuwe korte spruit

In de zomer van 2015 is de één van de grotere balken van de Havekes Mölle, ook wel “De korte spruit” genoemd vervangen. Deze 6 meter lange houten balk loopt dwars door de kap van de molen. Dit specialistische onderhoud wordt uitgevoerd door een erkend molenmakersbedrijf en valt onder het reguliere onderhoud van het gezichtsbepalende monument van Twello.

SONY DSC
SONY DSC

Om de molen in dezelfde goede staat te houden zodat generaties na ons er ook nog van kunnen genieten, is het nodig dat er regelmatig onderhoud aan gepleegd wordt.  Dit onderhoud vraagt om de nodige middelen en is het vervangen van de spruit toch een totaalinvestering van ruim € 25.000,-. Hiervan wordt nu gelukkig nog 60% gesubsidieerd door het Nationale Restauratiefonds. Van de overige 40% wordt een kleine bijdrage ontvangen van provincie en gemeente, maar onduidelijk is nog hoeveel dit zal zijn. We mogen er vanuit gaan dat dit minder dan 20% is, wat betekent dat de eigenaar, stichting Behoud Havekes Mölle, voor het resterende deel zal moeten opdraaien. Dankzij goed financieel beleid is het bestuur is zij hiertoe in staat. Echter door bezuinigingen vanuit de overheid en vergrijzing van het donateurenbestand wordt het steeds lastiger om het onderhoud aan de molen te bekostigen.