Zaterdag 9 september: Openmonumentendag 2017

Voor Open Monumentendag 2017 is als thema gekozen: ‘Boeren, burgers en buitenlui’. De nadruk ligt hiermee sterk op mensen en op hun onderlinge economische en culturele relaties. Het thema verbindt stadsbewoners, plattelandsbewoners en mensen met een rondtrekkend bestaan, en het verbindt uiteenlopende historische perioden met het heden.

‘Boeren, burgers en buitenlui’, dat was van oudsher de uitroep waarmee de stadsomroeper de aandacht van het publiek trok. Met die drie begrippen was in feite iedereen genoemd: de bewoners van stad en land plus rondtrekkende mensen zonder vaste woonplaats. Het thema wijst op hun onderlinge relaties, en dus op voedsel, grondstoffen, handel, vervoer, communicatie, markten, kermissen en volksvermaak. Het is verbonden met talloze gebouwen, monumenten en andere objecten: van boerderijen, melkfabrieken, werkplaatsen, tolhuizen, tuinderscomplexen en molens via markten, waaggebouwen, pakhuizen en winkels tot buitenplaatsen, waterstaatcomplexen en bierbrouwerijen. Het is een thema met talloze aanknopingspunten en een rijk assortiment aan bijzondere monumenten en verhalen die tijdens de Open Monumentendag kunnen worden beleefd.

Zaterdag 13 mei molendag 2017

Zaterdag 13 mei aanstaande was het weer de inmiddels bekende molendag.  Ditmaal de editie 2017.

Het weer was tegen alle voorspellingen in erg goed en zelfs warm in de luwte van de molen, heerlijk. De molen is goed bezocht en er stond voldoende wind om ook het maalproces te laten zien. Buiten konden kinderen vanaf 13.00 uur broodjes bakken en deze lekker oppeuzelen , een glaasje ranja hoorde erbij.

 

Het was een leuke dag, graag tot volgend jaar

Cheque van de buurt

De buurt heeft het molenfeest 2016 meer dan waargemaakt. Het was een groot succes. Kinderen hebben genoten van diverse activiteiten, de scouting heeft gezorgd dat er brood gebakken kon worden en ging rond met heerlijke soep. De ouderen hebben  van oa het shantiekoor genoten. en nog veel meer…. De molen werd druk bezocht en veel mensen uit de buurt hebben (toch maar eens) Twello van boven bekeken.

img_1587

Afgelopen zaterdag 22 oktober is de stichting uitgenodigd door de buurt om een cheque in ontvangst te nemen. De opbrengsten van deze mooie dag. We waren oprecht verrast door de hoogte van het bedrag en zijn er enorm blij mee. Wat geweldig dat we deze betrokken en actieve buren hebben.

GEWELDIG BEDANKT AAN IEDEREEN DIE HIERAAN BIJGEDRAGEN HEEFT!

Molenfeest 1 oktober 2016

Zaterdag 1 oktober as is het eerste Molenfeest nieuwe stijl met tal van activiteiten een feit. Dit wordt georganiseerd door de buurtbewoners en de opbrengsten zullen worden gedoneerd aan de molen. Fantastisch natuurlijk, u komt toch ook?

Voor de jeugd is er  een workshop schilderen, schminken, brood bakken, een originele prijsvraag en spijker slaan. En een echte publiekstrekker.

De molen is deze dag gratis te bezichtigen.  Daarnaast wordt er een expositie ingericht over Duistervoorde in het algemeen, en de Havekesmölle in het bijzonder.  Een mooie ruimte voor deze expositie is er ook: de Molenschuur.  Voor de activiteiten voor de jeugd vragen we een kleine bijdrage. Met de nadruk op “klein”.
Dat geldt ook voor het bezoeken van de expositie. Dit voor het goede doel: het onderhouden van die prachtige molen!

De middag staat in het teken van muziek en gezelligheid:
Om 14.00 uur treedt er een ensemble op van onze eigen muziekvereniging Cadenza.  Om 15.15 uur is het podium gereserveerd voor Shantykoor De Trossen Los.  Kom en geniet van de gezelligheid, onder het genot van een kop koffie met wat lekkers, een biertje of een wijntje. Allemaal tegen schappelijke prijzen, daar kunt u van op aan! Uiteraard komen ook die opbrengsten weer ten goede aan de stichting Havekes Mölle.

MONUMENTENDAG 2016

Zaterdag 10 september was het weer monumentendag. Tijdens Open Monumentendag openen diverse historische gebouwen de deuren voor publiek.. Het thema in 2016 was “Iconen en symbolen”. Uiteraard was de Havekes Mölle ook op deze dag te bezichtigen. De kinderen hebben weer heerlijke broodjes gebakken en de opkomst was zeer goed. Iedereen bedankt voor de interesse.

Logo-OMD

Tot volgend jaar……

Nieuwe korte spruit

In de zomer van 2015 is de één van de grotere balken van de Havekes Mölle, ook wel “De korte spruit” genoemd vervangen. Deze 6 meter lange houten balk loopt dwars door de kap van de molen. Dit specialistische onderhoud wordt uitgevoerd door een erkend molenmakersbedrijf en valt onder het reguliere onderhoud van het gezichtsbepalende monument van Twello.

SONY DSC
SONY DSC

Om de molen in dezelfde goede staat te houden zodat generaties na ons er ook nog van kunnen genieten, is het nodig dat er regelmatig onderhoud aan gepleegd wordt.  Dit onderhoud vraagt om de nodige middelen en is het vervangen van de spruit toch een totaalinvestering van ruim € 25.000,-. Hiervan wordt nu gelukkig nog 60% gesubsidieerd door het Nationale Restauratiefonds. Van de overige 40% wordt een kleine bijdrage ontvangen van provincie en gemeente, maar onduidelijk is nog hoeveel dit zal zijn. We mogen er vanuit gaan dat dit minder dan 20% is, wat betekent dat de eigenaar, stichting Behoud Havekes Mölle, voor het resterende deel zal moeten opdraaien. Dankzij goed financieel beleid is het bestuur is zij hiertoe in staat. Echter door bezuinigingen vanuit de overheid en vergrijzing van het donateurenbestand wordt het steeds lastiger om het onderhoud aan de molen te bekostigen. 

Welkom op de website van Stichting behoud Havekes Mölle te Twello gemeente Voorst