Wido Derks aangesteld als nieuwe voorzitter

Het was even zoeken, maar voorzitter Wim Strunk kon afgelopen december met een gerust hart de sleutel van de molen overdragen aan zijn opvolger Wido Derks.

De afgelopen jaren heeft Wim met overgave de bestuurskar getrokken, maar door zijn drukke werkzaamheden was hij niet meer in staat zich voldoende in te zetten voor de stichting.

Wij bedanken Wim voor zijn inzet in de afgelopen jaren en wensen hem veel succes in de toekomst. Tevens wensen wij zijn opvolger, Wido Derks heel veel succes in zijn functie als voorzitter van onze stichting.

Wido Derks (L) en Wim Strunk

Het stichtingsbestuur bestaat op dit moment uit:

Voorzitter: Wido Derks;
Secretaris: Rommie Eisma;
Penningmeester: Hans Ellenbroek
Bestuursleden: Gerrit ten Hake en Erik Tijman, beiden zijn tevens molenaar.