Wij vertellen je
graag over
onze stichting

Stichting Behoud Havekes Mölle
De Stichting is opgericht in 1982 en heeft ten doel de molen voor het nageslacht te behouden. Wij willen ons doel verwezenlijken door de molen in bedrijfsklare toestand te onderhouden, daar waar nodig te restaureren en te exploiteren om in haar eigen onderhoud te kunnen voorzien. We hebben te maken met onvermijdelijke kosten voor het beheer van de molen, zoals o.a. verzekeringen, beveiliging en energieverbruik. Daarnaast wordt jaarlijks geld uitgegeven aan onderhoud van de molen om deze in goede conditie te houden. Onderhoudskosten zijn tot 60% subsidiabel bij het Nationaal Restauratiefonds. De niet subsidiabele onderhoudskostenkosten komen voor rekening van de Stichting. Hiervoor zijn hard op zoek naar meer donateurs en sponsoren.

Elke zaterdag zijn wij open

De molen is iedere zaterdag geopend en wordt gerund door vrijwillige molenaars. De molen is in bedrijfsklare toestand te bezichtigen en er worden rondleidingen verzorgd. Hiervoor vragen wij een bijdrage van € 1,00 per persoon. Deze bijdrage komt volledig ten goede aan de molen. Kinderen hebben alleen toegang onder begeleiding van een volwassene. Als er voldoende wind is, wordt er gemalen. De gemalen producten worden in de molen verkocht. Onze molenaars Gerrit en Erik zijn tevens instructeur en leiden nieuwe molenaars op.

Bekijk onze evenementen

Inkomsten zijn broodnodig

De Stichting heeft donateurs die jaarlijks een bijdrage overmaken. Daarnaast zijn er inkomsten door de verkoop van meel, enige andere molen/meel gerelateerde producten en entreegelden. Ten behoeve van projecten worden fondsen aangeschreven, om verbeteringen (vanuit historisch perspectief) in de molen te realiseren. Tevens doen wij jaarlijks mee aan de Rabo Clubsupport actie. Tenslotte zijn wij opzoek naar sponsoren die ons jaarlijks financieel willen ondersteunen.