Graag vertellen we meer over de molen

Weetjes & feitjes

De molen is gebouwd in 1898, dus dit jaar 125 jaar oud!

De molen maalt graan tot meel. De graansoorten die wij in deze molen malen zijn o.a.: tarwe, mais, gerst, haver, rogge en spelt.

De molen maalt alleen graan voor (particuliere) verkoop in onze molenwinkel.

De Havekes Mölle heeft minimaal windkracht 3 à 4 nodig om te kunnen malen. Om alleen te kunnen draaien (dit heet in molenjargon: malen voor de prins) heeft de molen minimaal windkracht 2 nodig. Windkracht wordt aangeduid in de schaal van Beaufort, die reikt van 0 tot 12.

Nee, als het stormt (windkracht 9) draait de molen niet. Dat is veel te gevaarlijk. Maar als het heel hard waait (windkracht 7), kan de molenaar minder zeil op de wieken voorleggen, waardoor de molen minder hard draait.

Jazeker! Maar niet een baard zoals een man heeft. Alle bovenkruiers hebben een baard. Deze zit aan de voorkant onderaan de kap van de molen. Hier staat de naam van de molen op en wanneer deze gebouwd is. De baard van de Havekes Mölle is prachtig versierd!

De molen is eigendom van Stichting Behoud Havekes Mölle.

Er wordt voor de molen subsidie ontvangen van de overheid (Rijk, provincie Gelderland en gemeente Voorst). Van onze donateurs en sponsoren ontvangen we een belangrijke aanvulling. Ook levert de  verkoop van meelproducten in de molenwinkel een waardevolle bijdrage.

De molenbiotoop geeft aan in hoeverre de molen de ruimte heeft om wind op te vangen. Bijvoorbeeld: hoge bomen of een hoog gebouw dichtbij een molen zorgen ervoor dat de windvang van de molen ernstig wordt belemmerd. Indien de wind van de kant komt waar de hoge bomen of het hoge gebouw staat, kan de molen minder goed (of zelfs helemaal) niet draaien.

De molen is elke zaterdag open voor bezichtiging. Hiervoor vragen wij een bijdrage van € 1,00 per persoon. Deze bijdrage komt volledig ten goede aan de molen. Kinderen hebben alleen toegang onder begeleiding van een volwassene.

Hiervoor kunt u een aparte afspraak maken via ons contactformulier, of tijdens openingstijden met de molenaar in de molen. Voor groepsbezoeken buiten de reguliere openingstijden bedraagt de toegangsprijs € 2,00 per persoon.

Het is niet 100% zeker, maar de oudste originele molen is waarschijnlijk de torenmolen van Zeddam (ligt in de Liemers). Hij heet de Grafelijke Korenmolen en dateert van voor 1450, dus deze is al ruim 560 jaar oud!

Jazeker! Molenaars hebben een eigen jargon en een eigen taal. Door de wieken van de molen in een speciale stand te zetten, kan de molenaar een bepaalde boodschap vertellen. De molen kan op feestdagen bijvoorbeeld in de 'vreugd' staan en bij een herdenking of overlijden van iemand in de 'rouw' staan. 


Maar er zijn meer termen:

Billen: het scherp maken van de maalstenen

Zwichten: het minderen van de zeilvoering op de wieken

Luien: het hijsen van zakken graan of meel

Kruien: het wiekenkruis naar de wind draaien.