Restauratie

In de loop der jaren is de Havekes Mölle gerestaureerd.  In 1975 kon de molen na een restauratie weer draaien, maar toch stond de molen in 1982 weer stil en werd de 'mölle van Fakkert' uiteindelijk verkocht. In 1982 kwam er definitief een einde aan de stilstand en werd 'Stichting Behoud Havekes Mölle' opgericht. Dankzij de hulp van veel enthousiaste vrijwilligers kon de molen hersteld en maalvaardig gemaakt worden.